Skogs Maskin Dagarna Karlskoga 6-7 juni 2014

Två spännande dagar med en stor och intressant

branschutställning för allt inom skogsnäringen.